Sjefsjomfrua rapporterer fra ZANZIBAR

Hvis jeg sier Zanzibar hva tenker du da? dette? eller kanskje [...]